“Ik bevries als een jongen seks met mij wil” 

Dat was Susanna’s antwoord toen ik haar vroeg wat maakte dat ze een afspraak met me had gemaakt. “Ik bevries, ik raak in paniek en voel er niets bij. Ik heb nooit iets traumatisch meegemaakt, dus hoe kan dit nou?” Ze is een jonge vrouw van 21 jaar en in het eerste contact spontaan en welbespraakt. Naarmate het gesprek vordert, laat ze steeds meer van zichzelf zien.

Uit het gesprek blijkt haar verwarring: ‘Klop ik wel?’ vraagt zij zich af. ‘Houd ik wel van mijn vriend? Val ik überhaupt wel op mannen en is dit ooit nog op te lossen?’


Gericht op de ander
Naarmate we elkaar vaker zien wordt helder dat ze van jongs af aan altijd op de ander gericht is, ze zich sociaal wenselijk gedraagt, doet wat van haar wordt verwacht en wanneer het moeilijk wordt het contact verbreekt. Zo heeft ze dit probleem ook steeds proberen te omzeilen. Ze deed mee tot zo ver ze het kon volhouden en verbrak dan de relatie. Aandacht voor haar seksuele ontwikkeling en gevoelens bleek er niet te zijn geweest. Niet vanuit eerdere partners en niet vanuit zichzelf. Ontdekken wat zij fijn vindt, waar zij opgewonden van raakt, waar zij van kan genieten… daar was geen ruimte voor.


Nieuwe liefde
Nu ze Bas heeft ontmoet, voor wie ze erg veel voelt, heeft ze eindelijk durven zeggen dat ze aan seks eigenlijk niets aan vindt. Ze wil opnieuw wegrennen, maar de liefde voor hem weerhoudt haar.


We gaan aan de slag
Stap voor stap werken we aan haar neiging te bevriezen of in paniek weg te rennen. Door de situaties die daartoe aanleiding geven onder de loep te nemen, helpende gedachten te ontwikkelen, oefeningen voor thuis mee te geven, maar ook de spanning leren verdragen, aan te gaan en door de angst heen in contact te blijven met zichzelf en de ander. Haar leren te gaan luisteren naar zichzelf, te ontdekken wat zij nodig heeft en haar grenzen durven stellen. We onderzoeken haar gevoelens ten aanzien van mannen en vrouwen, gaan op onderzoek naar voor haar erotische prikkels en bevestigen de moed die ze heeft om te blijven staan, in de relatie te blijven en dit aan te gaan. Blijkbaar is Bas zo veilig voor haar dat ze dit nu kan onderzoeken.


Positieve ervaringen opdoen
In seks komt al je kwetsbaarheid naar voren; ben je letterlijk en figuurlijk naakt. Van invloed is hoe je bent opgevoed, welke boodschappen je meekreeg over seks, welke ervaringen je opdoet, hoe je naar jezelf kijkt en naar je relatie. Voor Susanna was nu de tijd rijp om onder ogen te zien dat zij eigenlijk nog een positieve seksuele ontwikkeling moest door gaan maken. Ze had dan weliswaar geen trauma ervaren, maar ze had ook zeker geen positieve ervaringen opgedaan. Juist die positieve ervaringen – maar ook het dicht bij jezelf kunnen en durven blijven, onderzoeken wat jij nodig hebt, durven ontvangen en niet alleen gericht zijn op die ander – zijn belangrijke ingrediënten om met plezier en zonder angst te kunnen vrijen.


Het is niet abnormaal
Bas bood de veiligheid. Nu moest zij die nog gaan ontdekken in haarzelf. Accepteren dat het heel begrijpelijk en dus niet abnormaal is dat ze tot nu toe zo heeft gereageerd. En ontdekken dat het ook anders kan, dat zij het ook anders kan. Anders dan voorheen, maar zo veel beter passend bij haar.


Vragen of problemen op seksueel gebied?
Ongeveer 30% van de mensen ervaart ooit in zijn of haar leven seksuele problemen. Dat kan jezelf en je relatie behoorlijk in de weg staan. Vaak hopen mensen dat het vanzelf over gaat en soms is dat zo, maar heel regelmatig ook niet. Daardoor wachten mensen vaak lang met hulp zoeken voor hun seksuele probleem. Dat is jammer, omdat het oplossen ervan dan veelal langer duurt. Heb jij vragen of problemen op seksueel gebied, neem contact op met onze praktijk, zie www.praktijkrespons.nl.


De namen in dit blog zijn gefingeerd.

Alle blogs 

Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam

info@praktijkrespons.nl

Eva Buitenhuis:
buitenhuis@praktijkrespons.nl,
06 445 38 320

Meike van ‘t Hof:
vanthof@praktijkrespons.nl,
06 412 77 440

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - BTW nr: 129427093B01 - KvK nr: 24380684