Werkwijze


Na een persoonlijke intake stellen we vast of wij u de benodigde zorg kunnen bieden.

Door middel van het geven van informatie, gesprekken en eventueel oefeningen, die thuis worden uitgevoerd, behandelen wij problemen van relationele, seksuele en psychische aard. Uw persoonlijke wensen en mogelijkheden vormen hierbij uiteraard het uitgangspunt. Samen wordt gezocht naar passende oplossingen of naar het beter hanteerbaar maken van problemen en klachten. De gesprekken vinden plaats in onze praktijk of indien gewenst via videobellen.

De duur van de therapie kan variëren. Ook een eenmalig consult behoort tot de mogelijkheden. De gesprekken duren 45 minuten per sessie.

Intakegesprek
In het eerste gesprek zullen we vooral met elkaar kennis maken. Tijdens dit gesprek wordt dieper ingegaan op uw problemen, uw huidige leefsituatie, medische achtergrond, uw (eventuele) relatie en andere voor u belangrijke omstandigheden. Wij geven u verdere informatie over onze werkwijze en u kunt natuurlijk vragen stellen. Wanneer u akkoord bent met het maken van een vervolgafspraak maken wij een behandelplan en leggen dit in het volgende gesprek aan u voor.

Afwezigheid en waarneming
Bij afwezigheid wegens vakantie of ziekte wordt er waargenomen door een collega. De contactgegevens van de waarnemer worden vermeld op onze voicemail en via een autoreply op uw email. Deze waarneming is uitsluitend bedoeld voor cliënten die bij ons in therapie zijn. Vanaf 26-7-2024 tot en met 18-08-2024 is de praktijk gesloten. 

Uw privacy, geheimhoudingsplicht en kwaliteitsstatuut
Alles wat wordt besproken tussen u en uw therapeut  is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Praktijk Respons vindt samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal uw therapeut de betrokken huisarts informeren over het verloop van de therapie. Indien we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming.
Eva Buitenhuis voldoet aan de wettelijke eis voor GZ-psychologen om een kwaliteitsstatuut GGZ op te stellen. Hierin staat vermeld hoe zij de zorg organiseert. Een kopie hiervan is bij haar verkrijgbaar.

Wachttijden
Meike van ’t Hof heeft geen wachttijd. Eva Buitenhuis heeft op dit moment (22-07-2024) een clientenstop. Therapie is eventueel ook mogelijk in het Engels of Spaans bij Meike van ’t Hof. 

Wachtlijstbemiddeling 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de therapie binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Klachtenregeling 
Indien u ontevreden bent over de door ons geleverde zorg en u komt er in een gesprek met ons niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van onze beroepsverenigingen. Meike van ’t Hof is aangesloten bij de NVVS en Eva Buitenhuis is aangesloten bij de LVVP en NVVS. Desgewenst kunnen wij u hierover ook informatie geven.

Contact

Eva Buitenhuis:
buitenhuis@praktijkrespons.nl,
06 445 38 320

Meike van ‘t Hof:
vanthof@praktijkrespons.nl,
06 412 77 440

Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam

info@praktijkrespons.nl

Eva Buitenhuis:
buitenhuis@praktijkrespons.nl,
06 445 38 320

Meike van ‘t Hof:
vanthof@praktijkrespons.nl,
06 412 77 440

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - BTW nr: 129427093B01 - KvK nr: 24380684