Kosten

Niet alle zorg wordt automatisch door uw zorgverzekeraar vergoed. Voor psychische problematiek meestal wel, voor seksuologische en relationele problematiek meestal niet. Het is daarom raadzaam uw huisarts en uw zorgverzekeraar te consulteren. Neemt u gerust contact met ons op om hierover meer informatie te krijgen.
 
Verzekerde zorg vanuit de basisverzekering
Indien uw therapie vergoed wordt vanuit de basisverzekering, valt dit onder het zorgprestatiemodel. Dit geldt uitsluitend voor therapie van psychische problematiek, eventueel in combinatie met seksuologische problematiek. Deze therapieën worden alleen door Eva Buitenhuis gegeven.

Zie hier wat dit voor u betekent.


Vergoeding Basisverzekering
 • U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig en dient deze mee te nemen bij de intake. Op de verwijsbrief staat een verwijzing naar de basis GGZ (BGGZ) met (een vermoeden van) een DSM 5 diagnose en de handtekening en AGB code van uw huisarts. 
 • U betaalt geen eigen bijdrage, maar u spreekt wel uw eigen risico aan indien dit nog niet gebeurd is. Het eigen risico van uw verzekering is minimaal €385 (2024). Als u niet eerder uw eigen risico heeft aangesproken, zal deze na afloop van de therapie aan u worden doorbelast.
 • Bij een intake wordt een inschatting gemaakt of er sprake is van een DSM 5 diagnose en wordt de zorgvraagtypering bepaald. Dit laatste gebeurt door het invullen van een vragenlijst: de HoNOS+. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst kan ingeschat worden welke zorgvraagtype het best bij uw klachten en problemen past. Deze code wordt vermeldt op de factuur. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u bij Eva een privacyverklaring invullen. 
 • De maximale tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en zijn afhankelijk van de duur van het consult en het type consult (therapie of diagnostiek). De tarieven zijn gebaseerd op de werkelijke tijd en worden afgerond op 15 minuten. 
 • Enkele voorbeelden van de maximale tarieven in 2024 van een GZ-Psycholoog in een vrijgevestigde praktijk: 
  Intake/diagnostiek (60 minuten): € 183,44
  Therapie (60 minuten): € 161,46
  Therapie (45 minuten): € 135,89
  Therapie (30 minuten): € 95,76

Voor therapie van psychische problematiek heeft Eva Buitenhuis met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten in 2024, behalve met VGZ en diens labels (IZZ, IZA, Bewuzt, Univé, Zekur, UMC, National Academic, Promovendum, Besured en United Consumers). Wij hebben geen contract met gemeenten voor het bieden van therapie aan jongeren onder de 18 jaar. 

Verzekerde zorg vanuit de aanvullende verzekering
Soms vergoedt de aanvullende verzekering zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed, zoals therapie voor seksuologische problematiek. Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of dit ook voor uw verzekering geldt. Eva en Meike zijn beiden geregistreerd bij de Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). U kunt dus voor een seksuologische therapie bij zowel Eva als Meike terecht. 

Zie hier wat dit voor u betekent.


Vergoeding Aanvullende Verzekering
 • U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig en dient deze mee te nemen bij de intake. Op de verwijsbrief staat dat u wordt verwezen naar onze praktijk met (een vermoeden van) een seksuologische diagnose en de naam, handtekening en AGB code van uw huisarts. Hier mag niet op staan dat u wordt verwezen naar de basis GGZ. 
 • U ontvangt van ons maandelijks een factuur per e-mail welke u kunt declareren bij uw verzekering. 
 • Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

De volgende zorgverzekeraars hebben seksuologische zorg in een aantal van hun aanvullende pakketten: VGZ, IZA, Salland, Unive, Zorg Direct, UMC en Zorg en Zekerheid. De zorg uit de aanvullende verzekering wordt ook vergoed als we geen contract met hen hebben.

Niet-verzekerde zorg
Therapie van problemen die niet onder de verzekerde zorg vallen dienen door u zelf betaald te worden. Dit geldt in ieder geval voor de therapie van relationele problematiek en vaak ook voor seksuologische therapieen. De kosten bedragen € 90,00 per consult (45 minuten). 

Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken
Afspraken die binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak worden geannuleerd of vergeten zijn (no show), worden in rekening gebracht (€90,00 per consult).

Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam

info@praktijkrespons.nl

Eva Buitenhuis:
buitenhuis@praktijkrespons.nl,
06 445 38 320

Meike van ‘t Hof:
vanthof@praktijkrespons.nl,
06 412 77 440

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - BTW nr: 129427093B01 - KvK nr: 24380684