Fijne seks kun je leren 

“Seks is vies” zegt Anniek (43 jaar). Ze is getrouwd en heeft kinderen. Haar man Jeffrey heeft er genoeg van. Als er niets verandert, is het wat hem betreft einde verhaal. “Seks hoort bij de relatie” zegt hij. Anniek vindt het bizar; ze begrijpt niet wat mensen überhaupt aan seks vinden en al helemaal niet dat je daar je relatie voor op het spel zou zetten. Zij is boos, ook haar grens is bereikt. Ze heeft zich voor haar gevoel ter beschikking gesteld aan hem, maar kan dat niet meer. Eigenlijk heeft ze nooit lol beleefd aan seks. En aandacht voor wat zij lekker zou vinden, was er niet. Als ze ‘het’ deden, moest het zo snel mogelijk klaar zijn. “Seks is het hebben van gemeenschap, dat is toch wat mannen willen?” zegt ze.

De bril waardoor we kijken
Hoe wij naar het leven, onze relaties, onszelf en dus ook naar seks kijken, wordt bepaald door de bril waar we doorheen kijken. Die bril wordt weer bepaald door onze achtergrond: de cultuur waarin we geboren zijn, de opvoeding en boodschappen die we kregen, of we man of vrouw zijn, welke ervaringen we opdeden. We vormen onze eigen beelden over hoe een relatie zou moeten zijn, welke rol we daarin hebben en welke verwachtingen we hebben ten aanzien van onszelf en onze partner.


Fijne seks krijgen we niet bij de geboorte als vaardigheid mee. Dat is een vaardigheid die we kunnen leren en zich ontwikkelt in het contact met onszelf en de (eventuele) partner(s). Dat vraagt aandacht voor jezelf, maar ook dichtbij jezelf kunnen blijven. Kunnen luisteren naar wat je voelt, überhaupt bewust zijn van wat je voelt.


Seks is voelen
Als je rationeel naar seks kijkt, vanuit je hoofd, dan kan je het zien als een rare primitieve bezigheid. Vanuit het verstand is niet in te voelen wat daar nou de meerwaarde van kan zijn. Seks vraagt dus om te kunnen voelen. Als in emoties te kunnen ervaren, maar ook lijfelijk kunnen voelen. In contact zijn met jezelf om te kunnen ontvangen en genieten van de lichamelijke sensaties en de emotionele verbinding die tijdens seks ervaren kan worden.


Jezelf openstellen
Dat vraagt oprechte interesse en nieuwsgierigheid naar jezelf en de ander. Het vraagt betrokkenheid bij jezelf en de ander en het vraagt lef om jezelf voor de ander open te stellen en te laten zien. Er wordt zelden expliciet gesproken over wat we verstaan onder seks, welke verlangens en behoeften we hebben. Frequentie is vaak onderwerp van gesprek, maar de inhoud; hoe en wat er precies tijdens het seksuele spel gedaan of verlangd wordt, komt zelden op tafel. Als je moeilijk in contact kan komen met je emoties en niet met elkaar in gesprek gaat over welke behoeften en verlangens er zijn, wordt het wel erg gissen om jezelf en de ander te plezieren.


Zij wilde niet, hij wilde wel
Seks als ‘must’ omdat het bij een relatie hoort of om de ander te plezieren, zonder daar zelf voldoening bij te ervaren, is een doodlopende weg waarmee je jezelf en uiteindelijk ook de relatie geweld aandoet.


Het was Anniek en Jeffrey niet gelukt om daarin dichter bij elkaar te komen. Zij wilde niet, hij wilde wel, dus zaten ze in een impasse. Wat seks inhoudt en hoe hier een bevredigende vorm in te vinden, bleef onbesproken. Op korte termijn lijkt toegeven of genoegen nemen met wat er is een oplossing om de sfeer goed te houden. Uiteindelijk gaan hierdoor beiden over hun grenzen. Doen ze primair zichzelf tekort, maar heeft dat ook zijn weerslag op de relatie, ontstaan er spanningen.


Het contact herstellen

Herstel van vertrouwen en de verbinding is voor Anniek en Jeffrey de eerste stap om de ontstane schade te repareren. Hetgeen nodig is om te kunnen onderzoeken in hoeverre er ruimte komt om fijne seks samen te gaan leren. Dit vraagt van hun allebei om in contact te komen met zichzelf én de ander, zonder zichzelf daarbij tekort te doen. Door elkaars bril te kunnen kijken en de horizon van hun eigen bril te verbreden. Met als doel te onderzoeken hoe zich (weer) emotioneel te verbinden, waar lichamelijk voelen een plezierig onderdeel van kan zijn, voor allebei.


Vragen of problemen op seksueel gebied?

Ongeveer 30% van de mensen ervaart ooit in zijn of haar leven seksuele problemen. Dat kan jezelf en je relatie behoorlijk in de weg staan. Vaak hopen mensen dat het vanzelf over gaat en soms is dat zo, maar regelmatig ook niet. Daardoor wachten mensen vaak lang met hulp zoeken voor hun seksuele probleem. Dat is jammer, omdat het oplossen ervan dan veelal langer duurt. Heb jij vragen of problemen op seksueel gebied, neem contact op met onze praktijk, zie www.praktijkrespons.nl.


De namen in dit blog zijn gefingeerd.

Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam

info@praktijkrespons.nl

Eva Buitenhuis:
buitenhuis@praktijkrespons.nl,
06 445 38 320

Meike van ‘t Hof:
vanthof@praktijkrespons.nl,
06 412 77 440

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - BTW nr: 129427093B01 - KvK nr: 24380684