Een goed zelfgevoel helpt voor een goed seksgevoel 

Een goed zelfgevoel; wat is dat eigenlijk? Een goed zelfgevoel is oké zijn met jezelf, weten wat je waard bent, dichtbij jezelf kunnen blijven en positief zijn over jezelf als mens en de dingen die je doet.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
Hoe anderen op je reageren leert je iets over jezelf: waar je goed in bent, waar je anders in bent dan anderen, waar je juist overeenkomsten in hebt, wat je kwaliteiten zijn. Je hebt dus anderen nodig om zicht te krijgen op jezelf. Wanneer je afhankelijk wordt van die reactie van anderen, om een goed zelfgevoel te behouden, wordt het ingewikkelder. Dan bepaalt de ander hoe jij je over jezelf voelt. Dan kun je alleen maar blij zijn met jezelf als anderen jou positief bevestigen en je kunt in zak en as geraken als die bevestiging niet (regelmatig genoeg) wordt gegeven. Zoals de stiefmoeder, uit het sprookje Sneeuwwitje de spiegel nodig had om te weten of ze nog wel de mooiste was.


Je relatie(s), je spiegel(s)
Een goed zelfgevoel behouden in relatie tot de belangrijke ander – je partner of andere voor jou belangrijke mensen – is niet makkelijk. Juist zijn/haar mening doet ertoe voor jou. Dat wat die belangrijke ander wel of niet zegt of doet en de manier waarop, kan van invloed zijn op jouw zelfgevoel, in positieve en negatieve zin.


In een relatie is de partner jouw spiegel. Uiteraard leuk als je partner zegt dat je de mooiste van het land bent, maar de vraag is of jij dat ook tegen jezelf kan zeggen. En natuurlijk gaat het niet zozeer over uiterlijke schoonheid, maar vind jij jezelf mooi als mens, de moeite waard, doe jij ertoe? Je niet gezien of gehoord voelen kan feitelijk zo zijn, doordat er geen echt contact is, er niet geluisterd wordt. Het kan echter ook een interpretatie zijn omdat de angst niet gezien of gehoord te worden, wordt getriggerd. Worden de moeilijke thema’s of discussiepunten vermeden, omdat dit ongemakkelijk maakt, dan is het blijkbaar lastig om een goed zelfgevoel te houden als er geen overeenstemming is. Dan is de ruimte om het oneens te zijn met elkaar beperkt.


Het tegenovergestelde kan ook spelen; er vindt steeds strijd plaats om een goed zelfgevoel te kunnen behouden. Juist omdat het accepteren van de mening van de ander het positieve zelfgevoel vermindert.


Kun je in verbinding staan met jezelf?
Een goed zelfgevoel krijg je niet door het vergaren van complimenten van anderen. Natuurlijk helpen die mee, maar alleen als je ze ook kan ontvangen en dus positief over jezelf denkt. Wanneer je zelfgevoel eigenlijk negatief is, zal je de complimenten wegwuiven of heb je een continue stroom aan positieve bevestiging nodig om de leegte te vullen. Complimenten vallen, bij het ontbreken van een positief zelfgevoel, als water in een vergiet. Bij een goed zelfgevoel is er geen sprake van een vergiet, maar is er een solide ton. Waarin je het waterpeil van positieve gevoelens ten aanzien van jezelf hooghoudt. Door je bewust te zijn van je gevoelens, door stil te staan bij de mooie momenten van de dag en jezelf te complimenteren met de dingen die je hebt gedaan of bereikt. Dat kunnen kleine dingen zijn. Juist die kleine dingen samen vormen de basis van een goed zelfgevoel. Dat vraagt dus aandacht voor jezelf en in verbinding kunnen staan met jezelf.


Een goed seksgevoel
In seksualiteit speelt gevoel de hoofdrol. In contact kunnen zijn met je gevoel en het hebben van een positief zelfgevoel zijn hierin van belang. In contact kunnen blijven met jezelf én met die belangrijke ander is soms een ware uitdaging. Juist in onze seksualiteit zijn we kwetsbaar. Een goed zelfgevoel helpt om die kwetsbaarheid te kunnen en durven tonen. Je vertrouwt op wie jij bent en dat dit goed is. Je kan stevig staan op je eigen voeten en je bent voor je zelfgevoel niet afhankelijk van die ander. Zodat je jezelf én elkaar letterlijk en figuurlijk naakt kan en mag zien.

Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam

info@praktijkrespons.nl

Eva Buitenhuis:
buitenhuis@praktijkrespons.nl,
06 445 38 320

Meike van ‘t Hof:
vanthof@praktijkrespons.nl,
06 412 77 440

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - BTW nr: 129427093B01 - KvK nr: 24380684