Hulpvragen


Bij praktijk Respons bieden wij professionele hulpverlening aan individuen en paren met vragen en problemen met betrekking tot hun relationele, seksuele en psychische gezondheid.

Als mens worden wij gevormd door onze opvoeding, de boodschappen die we krijgen, de ervaringen die we opdoen en de relaties die we aangaan met anderen. In relatie tot anderen kunnen we onszelf leren kennen, ontwikkelen en groeien, maar ook beschadigd raken. Ieder mens ontwikkelt strategieën om met moeilijke of pijnlijke ervaringen om te gaan. Deze strategieën kunnen in de ene levensfase (of situatie) heel helpend, maar in een andere levensfase (of situatie) juist belemmerend zijn. Dit kan van invloed zijn op uw relationele, seksuele en psychische gezondheid.  

In een therapie kan de therapeut, vanuit een neutrale positie, helpen om tot (nieuwe) inzichten te  komen. En, vanuit professionele kennis, u helpen nieuwe, meer helpende, strategieën te ontwikkelen of handvatten te verwerven om er beter mee om te kunnen gaan.

Relatieproblemen
Het aangaan en onderhouden van een relatie kan veel vreugde geven en geeft vaak ook de nodige uitdagingen. Onderlinge verschillen bieden mogelijkheden tot groei en ontwikkeling, maar maken het soms ook ingewikkeld. In de relatiedynamiek ontstaan vaak patronen. Die patronen kunnen veiligheid en helderheid bieden, maar ook beperkend zijn, waardoor conflicten kunnen ontstaan. Vaak komen mensen pas laat in zorg met relationele en/ of seksuele problemen. Het kan heel zinvol zijn om, ook als het goed gaat, samen uw relatie tegen het licht te houden. U kunt bij ons terecht met problemen als: 

 • Conflicten in de relatie of in het gezin
 • Communicatieproblemen
 • Problemen in de relatiedynamiek door overgang naar een nieuwe levensfase
 • Relationele problemen door psychische, lichamelijke en/of seksuele problematiek 


Seksuele problemen
Seks gaat niet altijd vanzelf. Problemen met seksualiteit en intimiteit komen veel voor, juist omdat we in seksualiteit heel kwetsbaar zijn. Onszelf echt aan de ander laten zien; niet alleen fysiek, maar vaak ook emotioneel. Het creëren van een prettige seksuele relatie met onszelf en de ander is geen vanzelfsprekendheid. Dit vraagt kennis van onszelf en oprechte interesse in de ander. Verschillen kunnen ook hierin tot conflicten leiden of lichamelijke klachten. Door middel van psycho-educatie, gesprekken en het meegeven van oefeningen voor thuis, kunnen seksuele problemen vaak worden opgelost of beter hanteerbaar worden gemaakt. Seksuele problemen die wij behandelen zijn: 

 • Geen of minder zin in vrijen
 • Verschil in seksueel verlangen tussen u en uw partner
 • Geen opwinding voelen of lichamelijk niet (voldoende) opgewonden kunnen raken
 • Erectieproblematiek
 • Te snel, vertraagd of niet tot orgasme kunnen komen
 • Pijn bij het vrijen
 • Vaginisme of angst voor gemeenschap
 • Ontevredenheid m.b.t. uw seksuele relatie
 • Vragen m.b.t. de seksuele oriëntatie (lhbtqi+)
 • Bijzondere seksuele voorkeuren


Psychische problemen
Psychische problemen kunnen om verschillende redenen ontstaan en komen veel voor. Door een incident, overbelasting, verdrietige of traumatische ervaring(en), kan het psychisch welzijn onder druk komen te staan. Dit kan ook voortkomen uit, of leiden tot, relationele en seksuele problemen. In therapie kan de therapeut inzicht geven, de problematiek hanteerbaar maken, helpen pijnlijke ervaringen te verwerken en/of de problematiek op te lossen. Therapieën voor psychische problematiek worden vergoed en kunnen alleen door Eva Buitenhuis gegeven worden. Psychische problemen waarmee u zich kunt aanmelden bij Eva Buitenhuis zijn: 

 • Angst en paniek zoals faalangst, overmatig piekeren of paniekaanvallen
 • Depressie en somberheid
 • Stress en burn-out klachten
 • Gevoelens van minderwaardigheid
 • Psychische problemen rondom ziekte en lichamelijke klachten
 • Trauma
 • Dwangklachten
 • Verwerkingsproblemen/rouwverwerking
 • Andere psychische problemen

Mocht u twijfelen of uw klacht of probleem door ons behandeld kan worden, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Eva Buitenhuis:
buitenhuis@praktijkrespons.nl,
06 445 38 320

Meike van ‘t Hof:
vanthof@praktijkrespons.nl,
06 412 77 440

Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam

info@praktijkrespons.nl

Eva Buitenhuis:
buitenhuis@praktijkrespons.nl,
06 445 38 320

Meike van ‘t Hof:
vanthof@praktijkrespons.nl,
06 412 77 440

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - BTW nr: 129427093B01 - KvK nr: 24380684