Wij helpen u met uw relationele, seksuele en psychische gezondheid.

We hebben ruime ervaring op het gebied van relationele, seksuele en psychische gezondheid. Naast hulpverlening geven wij ook trainingen en scholing aan professionals. In onze hulpverlening en trainingen staat het werken op maat in een persoonlijke sfeer centraal. Wij bieden een klacht- en doelgerichte therapie met oog voor eventueel onderliggende problematiek.

Meike van ’t Hof heeft geen wachttijd.  Eva Buitenhuis heeft op dit moment (22-07-2024) een clientenstop. Vanaf 26-7-2024 tot en met 18-08-2024 is de praktijk gesloten. Luister voor waarneming onze voicemail af.  Therapie is eventueel ook mogelijk in het Engels of Spaans bij Meike van ’t Hof. 

Als mens worden wij gevormd door onze opvoeding, de boodschappen die we krijgen, de ervaringen die we opdoen en de relaties die we aangaan met anderen. In relatie tot anderen kunnen we onszelf leren kennen, ontwikkelen en groeien, maar ook beschadigd raken. Ieder mens ontwikkelt strategieën om met moeilijke of pijnlijke ervaringen om te gaan. Deze strategieën kunnen in de ene levensfase (of situatie) heel helpend, maar in een andere levensfase (of situatie) juist belemmerend zijn. Dit kan van invloed zijn op uw relationele, seksuele en psychische gezondheid.  

In een therapie kan de therapeut, vanuit een neutrale positie, helpen om tot (nieuwe) inzichten te  komen. En, vanuit professionele kennis, u helpen nieuwe, meer helpende, strategieën te ontwikkelen of handvatten te verwerven om er beter mee om te kunnen gaan. 

In de relatiedynamiek ontstaan vaak patronen. Die patronen kunnen veiligheid en helderheid bieden, maar ook beperkend zijn.

Seks gaat niet altijd vanzelf. Problemen met seksualiteit en intimiteit komen veel voor, juist omdat we in seksualiteit heel kwetsbaar zijn.

Door een incident, overbelasting, verdrietige of traumatische ervaring(en), kan het psychisch welzijn onder druk komen te staan.

Trainingen op maat

Professionals die hun kennis, vaardigheden en/of attitude met betrekking tot seksuele gezondheid willen uitbreiden kunnen door trainers van praktijk Respons worden getraind. In overleg met u wordt een training op maat gemaakt.

Wij hebben reeds trainingen gegeven en onderwijs verzorgd voor artsen, psychologen, pedagogen en verpleegkundigen o.a. voor de Rino Groep. Onze specialismen zijn seksuologie, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en seksueel geweld.

Neemt u gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek voor een training, voorlichting of scholing.

Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam

info@praktijkrespons.nl

Eva Buitenhuis:
buitenhuis@praktijkrespons.nl,
06 445 38 320

Meike van ‘t Hof:
vanthof@praktijkrespons.nl,
06 412 77 440

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - BTW nr: 129427093B01 - KvK nr: 24380684